โต๊ะอาหารหลุยส์ Vilnis Cara

129,000.00 ฿

โต๊ะอาหารหลุยส์ Vilnis Cara

1 ชุด ประกอบด้วย

  1. โต๊ะกลาง ขนาด: ความกว้าง 2.40 ความลึก 1.19 และความสูง 0.80 เมตร
  2. เก้าอี้ ขนาด: ความกว้าง 0.63 ความลึก 0.50 และความสูง 1.26 เมตร